Itervencions Ple de l’Ajuntament 18-12-2018

Dimarts va tindre lloc en el saló de sessions de l’Ajuntament d’ibi el ple nª 18. Allí van estar els nostres portaveus Felix Moreno i Mariate Sanjuán.

L’orde del dia va començar con Área d’Urbanisme, amb la proposta d’acord relativa a la sol·licitud de bonificació de l’I.C.I.O. en la licencia d’obra major concedida en el carrer Ravalet

El Martes tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento de ibi el pleno nª 18. Allí estuvieron nuestros portavoces Felix Moreno y Mariate Sanjuán.

El orden del día comenzó con Área de Urbanismo, con la propuesta de acuerdo relativa a la solicitud de bonificación del I.C.I.O. en la licencia de obra mayor concedida en la calle Ravalet.

En Área de Industria, Empleo, Patrimonio y Contratación, se desestimó una propuesta de acuerdo para el reintegro de una cantidad de dinero  en concepto de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de servicios de limpieza de edificios. /

En Àrea d’Indústria, Ocupació, Patrimoni i Contractació, es va desestimar una proposta d’acord per a el reintegro d’una quantitat de diners en concepte de restabliment de l’equilibri econòmic del contracte de servicios de neteja d’edificis.

También en esta área se aprobó la propuesta de acuerdo para aprobar la revisión de precios del contrato de limpieza a la empresa adjudicataria. /

També en esta àrea s’aprobó la proposta d’acord per a aprovar la revisió de preus del contracte de neteja a l’empresa adjudicatària.

El ple va continuar amb els pressupostos per a 2019 d’on deixem la intervenció del nostre portaveu Felix Moreno i les raons per a no aprovar-los /

El pleno continuó con los presupuestos para 2019 de donde dejamos la intervención de nuestro portavoz Felix Moreno y las razones para no aprobarlos.

2ª Intervención (Pueden activar subtítulos en castellano o valenciano) /2ª Intervenció (Poden activar subtítols en castellà o valencià)

Momento de votación solicitada por Felix Moreno de dejar los presupuestos sobre la mesa y votación de los mismos /

Moment de votació sol·licitada per Felix Moreno de deixar els pressupostos sobre la taula i votació dels mateixos

 

Arxivat en: Economia i Ocupació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *